<% Response.Buffer = true %> Fra blækhus til mus
Billeddatabase


Søg i alle skolebilleder


Databasen indeholder billeder, fra Esbjerg Skolevæsen 125 års eksistens. Der er både billeder af de mange skoler i Esbjerg, af de begivenheder og aktiviteter som skolerne har afholdt samt af en lang række af de børn, som i deres skoletid har haft deres daglige gang på byens skoler.

Copyright: For enkelte billeder i denne database har det været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright-indehaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavrsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.